Which time is which

Check out this blog

 

Simple Present

The man beats the dog

Beschrijving van een feit

Present Perfect

The man has beaten the dog

Resultaat is zichtbaar, nog belangrijk!!!

Present Future

The man will beat the dog

Gaat hij nog doen

Present Future Perfect

The man will have beaten...

Zal hebben geslagen...naar alle waarschijnlijkheid

Hetzelfde kan

ook in de

verleden tijd

Simple Past

The man beat the dog

Hij sloeg de hond

Past Perfect

The man had beaten the dog

Nog verder in het verleden..

Past Future

The man would beat the dog

Zou hij nog doen

Past Future Perfect

The man would have beaten

Zou hebben geslagen

 

 

(De voorbeelden zijn van een onregelmatig werkwoord! To beat- beat- beaten)

 • Alle bovenstaande vormen kunnen ook lijdend worden, als je een vorm van TO BE 
 • toevoegt.

(en hiermee de hond het onderwerp van de lijdende zin maakt)

 • Bijna alle vormen kunnen met -ING [de continous], maar dan moet er wel tijdsduur in 
 • de activiteit zitten! Bijvoorbeeld: 'breien' wel [takes ages!], maar 'exploderen' niet [gaat heel
 • snel].
  • Na BE en HAVE volgt altijd het voltooid deelwoord! (He has been...)
  • Na alle andere hulpwerkwoorden (do, can, may, will, must...) het hele ww 
  • (infinitive)! 
  • Behalve bij ‘do’ kennen deze hulpww geen s achter shit (he/she/it).
  • Alleen in de present krijgt het eerste ww (hoofd- of hulp) in de 3e pers. enkelv. een S

He beats the dog      (‘beat’ is hier het hoofdwerkwoord)

He has wanted that for years           (‘has’ is hier het hulpwerkwoord)

He does want to pass his exams       (‘do’ is hier het hulpww en ‘want’ het hoofdww)

 

How to know which one to pick? Follow these steps and you should be successful.

  

1. Staat er een verleden tijdsbepaling in de zin? Ja  - Simple Past      

(Yesterday, I bought new socks) Nee, ga verder met stap 2 ...

 

2. Begon het in het verleden, maar duurt het nog voort? (of is het resultaat nog belangrijk?)

Ja - Present Perfect (She has been my friend for years) Nee, ga verder met stap 3 ...

 

3. Moet het nog gebeuren, misschien? Ja - Present Future (I will see him tonight) Nee, ga

verder met stap 4 ...

 

4. Had het kunnen lukken, mits...? Ja - Past Future Perfect (I would have beaten him, if I

hadn’t been sick) Enzovoort...

 

Good luck and for more info also check this website

The Grammar Aquarium

Draw Your Own Tense Bar
Lyrics Project